Správa PC Sítí

 

Počítačová síť je v současnosti nedílnou součástí prakticky každé firmy. Bezproblémové fungování podnikové sítě je pak nezbytným předpokladem pro její stabilní a nerušený chod. Žádná firma nebo podnik nemůže dlouhodobě fungovat bez kvalitního zabezpečení a správy počítačové sítě.

Správa sítí (outsourcing)

Outsourcing (správa sítí, správa počítačových sítí) je externí správa počítačové sítě spojená s komplexní péčí o veškerou výpočetní techniku zákazníka.
V tomto ohledu jsme schopni převzít komplexní správu počítačové sítě zákazníka nebo po dohodě jen její dílčí část.

Při převzetí počítačové sítě zákazníka provádíme prověření počítačové sítě s ohledem na výkonnost sítě, stav serverů, jednotlivých pracovních stanic (PC, notebooků apod.), zabezpečení sítě atd. tak, abychom se mohli o počítačovou síť starat s maximální péčí. V případě zjištěných nedostatků navrhneme nejvhodnější řešení, které povede k optimalizaci chodu.

Jak probíhá správa sítě

Správa počítačových sítí běžně probíhá tak, že zákazníkovi přidělíme administrátora specialistu, který pravidelně řeší všechny problémy, nedostatky nebo požadavky spojené s počítačovou sítí. V případě nepředvídatelných situací nebo kolizí počítačové sítě je zákazníkovi k dispozici komplexní technické zázemí s pohotovostní službou 24hodin denně / 7 dní v týdnu a garancí dojezdového času.

Výhody externí správy počítačové sítě

 • úspora prostředků na vlastní zaměstnance
 • úspora režijních prostředků
 • přesun odpovědnosti za počítačovou síť na externí společnost
 • tým profesionálů, kteří operativně vyřeší jakýkoliv problém
 • pohotovostní služba 24hodin denně / 7 dní v týdnu
 • garance dojezdového času
 • zpracování topologie počítačové sítě a její aktualizace

Správa síťí a její možnosti

 • správa serverů (Linux, Microsoft)
 • správa počítačových stanic a příslušenství
 • správa a údržba síťové infrastruktury
 • optimalizace síťového zabezpečení a aktualizace software
 • servis hardware a software
 • automatizované systémy zálohování dat
 • softwarový audit